Jouw privacy

Privacy

Psy-Ok vindt het belangrijk jouw persoonsgegevens te beschermen. Binnen Europa wordt deze bescherming vanaf 25 mei 2018 geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Iedere partij die persoonsgegevens verwerkt heeft aan de AVG te voldoen. Zo wordt onder meer van partijen gevraagd het privacy beleid inzichtelijk te maken. In het privacyreglement en de privacy policy website kun je lezen hoe Psy-OK invulling geeft aan de bescherming van jouw gegevens.

Snel samen aan de slag
Ek yn it Frysk
Ma-Vr 9-21u
Psycholoog Leeuwarden

.

.

.
Fonteinland 11aangesloten bij: